Archive for the ‘ Noutati ’ Category


În perioada 20-23 iulie, s-a desfăşurat la Sibiu, Trofeul Energeticianului. Trofeul Energeticianului 2011 este cea mai importantă competiţie profesională a salariaţilor din domeniul energetic, ajunsă la a XV-a ediţie. Structurat pe sistemul unui concurs pe meserii, „Trofeul Energeticianului” a reunit specialişti din sucursalele Hidro şi din filialele HIDROSERV grupaţi pe secţiuni astfel: maşinist turbine hidro; electrician exploatare centrale şi staţii electrice; lăcătuş de întreţinere şi reparaţii agregate energetice; electrician de întreţinere şi reparaţii agregate energetice; electrician PRAM-AMC.

HIDROSERV Vâlcea a luat locul I pe ţară, la secţiunea electricieni, prin reprezentantul nostru, Dănuţi Urucu, care pentru a 11 a oară ne aduce un trofeu. S-a recunoscut încă o dată valoarea Hidroserv-ului Râmnicu Vâlcea în România. Se dovedeşte că Hidroserv Vâlcea are oameni pregătiţi, are oameni profesionişti, o echipă cu care am putut să fac lucrări bune şi reuşim cu greu dar cu rezultate să trecem peste criza asta care se resimte şi la noi. Profesionalismul şi seriozitatea de care dau dovadă angajaţii societăţii comerciale Hidroserv SA o situează pe locul de frunte în România. Din cele 8 Hidroserv-uri din România are o cotaţie foarte bună. Faptul că am reuşit în afară de planul pregătirii profesionale şi în plan economic să ne îndeplinim toţi indicii de performanţă, iar cea mai mare parte de indicatori au fost depăşiţi. Ăsta este un lucru care ne bucură pentru că asta înseamnă salarii fără atingere, adică întregi, nu am disponibilizat oameni şi este un plus pe care îl obţine societatea pe care o conduc într-o perioadă foarte grea. Repet, şi o spun cu tărie, toate acestea sunt posibile doar cu o echipă de profesionişti, care sunt bine intenţionaţi. Ne-am îndeplinit la jumătatea anului planul pe care îl aveam de realizat şi toată producţia a fost atinsă.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. FILIALA PENTRU REPARAŢII ŞI SERVICII HIDROSERV RM. VÂLCEA, titular al proiectului: „CONSTRUIRE HALE PENTRU SABLARE ŞI VOPSITORIE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Construire hale pentru sablare şi vopsitorie, propus a fi amplasat în Rm. Vâlcea, sector Goranu, strada Calea Bucureşti nr. 269 judeţul Vâlcea,

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 24.06.2011.

DECLARATIE
privind politica in domeniul managementului calităţii, protectiei mediului si securitatii si sanatatii in munca

In contextul dezvoltarii economiei de piata si  a mentinerii unei pozitii de varf in domeniul concurential, constient de avantajele aplicarii unui management performant, in calitate de Director  al S.C. HIDROSERV -……… S.A.   am decis mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management in domeniul calitatii, protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca in conformitate cu standardele de referinta   de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008

Pentru realizarea politicii în domeniul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă este implicat tot personalul, asigurând astfel satisfacţia cerinţelor clienţilor, prevenirea poluării mediului, promovarea igienei şi sănătăţii în muncă, controlul riscurilor în scopul prevenirii îmbolnăvirilor profesionale și rănirilor, prevenirea incendiilor şi controlul riscului de incendiu.
 
Directorul SC HIDROSERV Râmnicu Vâlcea SA, este Reprezentantul Managementului şi asigură ca procesele necesare sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM să fie stabilite, dezvoltate şi menţinute conform standardelor de referinţă şi raportează managementului, performanţele sistemului pentru analiză şi ca bază pentru îmbunătăţire.

Obiective generale ale SC HIDROSERV ………. SA sunt :
a) Imbunatatirea Sistemului de Management Integrat si mentinerea certificarii
b) Satisfactia cerintelor clientilor;
c) Imbunatatirea performantelor privind securitatea si sanatatea angajatilor societatii
      prin prevenirea posibilelor riscuri de SSM
d) Imbunatatirea performantelor de mediu prin controlul impactului asupra mediului
      generat de activitatile societati

Pentru realizarea acestor obiective, numesc Reprezentantul Managementului, care sa vegheze ca procesele necesare sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM sa fie stabilite, dezvoltate si mentinute conform standardelor de referinta si sa raporteze conducerii la cel mai inalt nivel, performantele sistemului pentru analiza si ca baza pentru imbunatatire.

In calitate de Director al SC HIDROSERV – ……………..SA, ma angajez:
 Comunicarea importanţei satisfacţiei cerinţelor clienţilor;
 Conformarea la cerinţele legale şi a celor reglementate privind calitatea produselor/ proceselor realizate, aspectelor proprii de mediu şi riscurile proprii de SSM
 Asumarea responsabilităţii de prevenire a poluării mediului, de prevenire a rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale;
 Asigurarea resurselor necesare ( resurse umane, abilităţi specializate, infrastructură organizatorică, resurse tehnologice şi financiare), pentru menținerea și îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM şi a performanţelor de mediu şi SSM.
 Comunicarea în exterior a politicii sistemului de management integrat

 Data : 4.01.2011               DIRECTOR,

POL-……..-SMI, ed.1,rev.0/2009

• Hidroserv Vâlcea, partener de bază în retehnologizare

Hidrocentrala de la Ciunget, cea mai complexă amenajare hidroenergetică de pe râurile interioare ale ţării, a fost, vineri 25 februarie, gazda unui moment important pentru istoria energeticii româneşti. Este vorba despre intrarea într-un nou ciclu de viaţă, programat pentru 30 de ani, după retehnologizarea echipamentelor, proces care a durat doi ani. Această realizare nu rezolvă însă problemele energiei româneşti, aflate la un moment de răscruce. 510 megawaţi sunt pregătiţi să fie livraţi în sistemul naţional pentru următorii 30 de ani. Centrala de la Ciunget a beneficiat de o investiţie majoră, însă, în cazul în care Hidroelectrica va ajunge să facă totuşi parte din compania Electra, unul dintre cei doi giganţi energetici pe care Guvernul doreşte să-i înfiinţeze, profitul se va pierde, susţinând termocentralele mai puţin performante.

Prima retehnologizare de la punerea în funcţiune

Centrala Hidroelectrică Lotru a produs energie pentru economia naţională începând cu 1972, fiind un vârf al energeticii din perioada comunistă. Era echipată cu 3 hidroagregate cu turbină Pelton, care produceau fiecare 170 MW. După ce acestea au produs 26.000.000 Mwh pentru sistemul energetic, având o durată de funcţionare de 500.000 de ore, s-a simţit nevoia retehnologizării. Acest plan s-a concretizat în 2007, o dată cu semnarea contractului pentru retehnologizarea echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru cu Consorţiul Voith Siemens (acumVoith Hydro). A fost o muncă deosebită şi o investiţie pe măsură, 74 de milioane de euro contractaţi de la Banca Mondială, reprezentând 75% din investiţie, diferenţa fiind suportată din sursele proprii ale Hidroelectrica Bucureşti. Lucrările de retehnologizare a centralei de la Ciunget s-au întins pe o perioadă de doi ani şi au constat în retehnologizarea hidroagregatelor 1, 2, 3 şi a instalaţiilor proprii, înlocuirea transformatoarelor de 190 mVA şi a autotransformatorului de 150 mVA, înlocuirea sistemului de ventilaţie şi climatizare din centrala subterană, reabilitarea vanelor sferice şi avanelor fluture, retehnologizarea staţiilor electrice de 6,3 kV, 20kV, 110kV şi 220kV, instalarea unui sistem nou de protecţii, comandă, control şi monitorizare. Începând cu 13 martie 2009, a fost retras din exploatare hidroagregatul nr. 2, care a fost demontat, reabilitat şi repus în funcţiune la 15 februarie 2010. În perioada 1 mai 2009 – 1 noiembrie 2009, centrala a fost complet retrasă din exploatare, iar lacul Vidra a fost golit parţial, pentru a putea fi executate lucrări de reabilitare la axul hidraulic principal şi la instalaţiile comune ale centralei. A urmat punerea în funcţiune a hidroagregatului nr.1, pe data de 13 august 2010, iar în 17 decembrie 2010 a fost repus în exploatare şi hidroagregatul nr. 3. În luna ianuarie 2011 au fost efectuate teste privind serviciile de sistem şi cu automatică de sistem pentru întreaga centrală. Prin acest proiect s-a urmărit creşterea randamentului hidroagregatelor; creşterea gradului de siguranţă în funcţionare şi disponibilitate pentru asigurarea serviciilor de sistem; obţinerea unui nou ciclu de viaţă a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru – Ciunget de cel puţin 30 de ani şi reducerea impactului asupra mediului.

Lucrări încheiate în timp record

Lucrările au durat aproximativ doi ani, iar vineri, 25 februarie, s-a făcut recepţia finală a Centralei şi s-a pus în funcţiune cel de-al treilea hidroagregat intrat în reabilitare. Reprezentantul Voith România, Kranz Michael, a ţinut să precizeze faptul că lucrările pentru primele două grupuri s-au finalizat la timp, iar ultimul grup a fost finalizat cu două luni înainte de termenul stabilit iniţial. Acesta a punctat şi dificultăţile acestui proiect, depăşite cu ajutorul colaborării excelente cu toate părţile implicate în proiect. ,,Din cauza locului special al proiectului, în această cavernă, la 100 de metri în subteran, cu un tunel de acces de aproximativ un kilometru lungime, am avut de confruntat provocarea de a transporta echipamente mari, cum sunt cele trei transformatoare de putere de 120 MVA, cele şase vane sferice şi inelele stator, fiecare având aproape 100 de tone.”, a declarat directorul de la Voith România, Kranz Michael.

Hidroserv Vâlcea, partener de bază în retehnologizare

O mare parte dintre lucrările de retehnologizare de la Ciunget au fost realizate, prin subcontractare,de SC Filiala pentru Reparaţii şi Servicii Hidroserv Râmnicu Vâlcea. Directorul general al societăţii, Ştefan Prală, a spus că valoarea totală a lucrărilor efectuate de societatea pe care o conduce a fost de 3,8 milioane de euro. „Principalele lucrări executate de noi au fost de demontare – montare a trei unităţi, montarea ţevilor ermeto şi a celor sudate, lucrări de transport, asigurarea unor echipamente, infrastructura de şantier şi asigurarea personalului de deservire. SC Filiala pentru Reparaţii şi Servicii Hidroserv a executat lucrările conform contractului încheiat cu Voith Hidro la data de 24 februarie 2009, în valoare de peste 1,99 milioane de euro, şi lucrări suplimentare în valoare de 334.761,15 euro. De asemenea, am asigurat necesarul de personal de specialitate pentru lucrările contractate, atât pe partea mecanică, dar şi transportul.”, a afirmat Ştefan Prală. O contribuţie importantă au avut-o şi subcontractanţii, în special SC Energomontaj SA, Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu lucrări de peste 1,08 milioane de euro. Firma Energomontaj a asigurat vanele sferice, vanele fluture şi sistemul de răcire apă. „Conform normativului de reparaţii, acest tip de lucrări se realizează la un interval de 25 – 30 de ani, asigurându-se un nou ciclu de exploatare. Această lucrare este prima de acest tip realizată de la punerea în fucţiune a Hidrocentralei Lotru – Ciunget, respectiv din anul 1972. Durata contractului a fost estimată la 24 de luni, lucrările fiind finalizate în termen.”, a mai afirmat directorul Hidroserv Vâlcea, Ştefan Prală.

Ministrul Economiei a apăsat butonul de start

Ion Ariton, ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a fost prezent la inaugurarea lucrării, ba chiar a apăsat butonul de start al celui de-al treilea hidroagregat. După modelul şefului său de partid, Emil Boc, ministrul s-a grăbit să afirme că economia naţională ar fi sustenabilă şi într-o creştere continuă. ,,Într-adevăr, cei 510 MW care intră astăzi în sistem sunt benefici pentru economia României. Le spunem bun venit într-un sistem sănătos şi într-o economie sustenabilă, cu creştere continuă.”, a afirmat senin Ion Ariton. Pentru ministru, această investiţie este „istorică pentru energia românească”, punând premisele pentru dezvoltarea unor alte proiecte, la fel de ambiţioase prin natura investiţiilor pe care le comportă. Ministrul Economiei a dezvăluit următoarele două mari obiective ale Guvernului în domeniul energetic şi anume investiţiile de la Tarniţa şi Bicaz. ,,Strategia noastră va fi de a urma investiţiile pe care ni le-am propus. O investiţie pe care dorim s-o facem în parteneriat public-privat va fi la Tarniţa, iar la Bicaz se intră într-un program de retehnologizare în valoare de 110 milioane de euro, un program îndrăzneţ. Am demonstrat că se pot face aceste investiţii, iar rezultatele sunt foarte bune. Vreau să-i felicit pe constructori, cei care au făcut posibilă această inaugurare astăzi, şi să mulţumesc Băncii Mondiale. După 35 de ani, am din nou ocazia să intru în acest tunel şi sper să o mai fac şi după alţi 30 de ani.”, mai afirmă Ariton. La inaugurare au mai fost prezenţi, în afară de autorităţile locale, directorul general al Hidroelectrica SA, Constantin Trihenea, reprezentantul constructorului austriac Voith, Kranz Michael, reprezentantul Ambasadei Austriei în România, Rudolf Lukavsky şi reprezentanta Băncii Mondiale, Doina Visa. Centrala de la Ciunget se află în subteran şi ea turbinează apa acumulată în lacul Vidra, care provine din râul Lotru, a tuturor afluenţilor acestuia şi a pâraielor din zona de nord – est a masivului Parâng. Este cea mai mare centrală pe râurile interioare, realizând circa 85% din serviciile de sistem din totalul asigurat de Hidroelectrica. Aceasta poate acoperi întreaga bandă de reglaj a Sistemului Energetic Naţional (SEN). Centrala Lotru-Ciunget are trei hidroagregate, fiind echipată cu trei turbine Pelton verticale. Punerea iniţială în funcţiune a fost făcută între anii 1972-1975: primul hidroagregat la 21 decembrie 1972, al doilea hidroagregat la 20 decembrie 1973, iar cel de-al treilea hidroagregat, în 31 august 1975. Ulterior, s-au construit alte două hidrocentrale de mai mică putere, care să turbineze volumul de apă provenit de la CHE Lotru – Ciunget. Este vorba de CHE Malaia 1978 şi CHE Brădişor, în 1982.

Sursa: Ziarul Impact real – 28 februarie 2011

În contextul dezvoltării economiei de piaţă şi  a menţinerii unei poziţii de vârf în domeniul concurenţial, conştient de avantajele aplicării unui management performant, în calitate de Director  al S.C. HIDROSERV RM. VÂLCEA S.A. am decis menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management în domeniul calităţii, protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă în conformitate cu standardele de referinţă   SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008
Pentru realizarea politicii în domeniul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă, am decis ca politica să fie comunicată întregului personal, asigurând astfel satisfacerea cerinţelor clienţilor, prevenirea poluării mediului, promovarea igienei şi sănătăţii în muncă, controlul riscurilor în scopul preveniri  îmbolnăvirilor profesionale şi rănirilor.
Obiective generale ale SC HIDROSERV RM. VÂLCEA SA sunt :
a) Îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat şi menţinerea certificării
b) Satisfacţia cerinţelor clienţilor;
c) Îmbunătăţirea performanţelor privind securitatea şi sănătatea angajaţilor societăţii
      prin prevenirea posibilelor riscuri de SSM
d) Îmbunătăţirea performanţelor de mediu prin controlul impactului asupra mediului
      generat de activităţile societăţii
Directorul S.C.HIDROSERV RM. VÂLCEA S.A, este  Reprezentantul Managementului şi asigură ca procesele necesare sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM să fie stabilite, dezvoltate şi menţinute conform standardelor de referinţă şi să raporteze conducerii la cel mai înalt nivel, performanţele sistemului pentru analiză şi ca bază pentru îmbunătăţire.

În calitate de Director al SC HIDROSERV RM. VÂLCEA SA, mă angajez:

• Să asigur comunicarea importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor;
• Să asigur conformarea la cerinţele legale şi a celor reglementate privind calitatea produselor/ proceselor realizate, aspectelor proprii de mediu şi riscurile proprii de SSM
• Îmi asum responsabilitatea de prevenire a poluarii mediului, de prevenire a rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale;
• Să asigur resursele necesare ( resurse umane, abilităţi specializate, infrastructura organizatorică, resurse tehnologice şi financiare) pentru dezvoltarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM şi a performanţelor de mediu şi SSM.
• Să asigur comunicarea în exterior a politicii sistemului de management integrat.

 DIRECTOR,                                       
EC. PRALĂ ŞTEFAN

Hotărârea de Guvern 56 din 29 ianuarie 2010

Written by admin
February 9th, 2010

privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea producatorilor de energie electrica si termica de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin infiintarea Companiei Nationale Electra – S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica – S.A.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. -
(1) Se aproba ducerea la indeplinire a procedurilor legale pentru infiintarea societatilor comerciale pe actiuni Compania Nationala Electra – S.A. si Compania Nationala Hidroenergetica – S.A.
   (2) Infiintarea societatilor comerciale prevazute la alin. (1) se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, prin divizare si fuziune precedata de dizolvare fara lichidare a societatilor participante.
   Art. 2. – Compania Nationala Electra – S.A. se infiinteaza prin fuziunea Societatii Comerciale Complexul Energetic Rovinari – S.A., Societatii Comerciale Complexul Energetic Turceni – S.A., Societatii Comerciale Complexul Energetic Craiova – S.A., Societatii Nationale a Lignitului Oltenia – S.A., Societatii Nationale Nuclearelectrica – S.A. si a Societatii Comerciale Hidroserv – S.A. Ramnicu Valcea, filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica – S.A., care se dizolva fara a intra in lichidare, precum si prin preluarea patrimoniului Societatii Comerciale Hidroelectrica – S.A., corespunzator sucursalelor S.H. Ramnicu Valcea, S.H. Sibiu si S.H. Targu Jiu, stabilit in cadrul procedurii de divizare a acesteia.
   Art. 3. -
(1) Compania Nationala Hidroenergetica – S.A. se infiinteaza prin fuziunea unor filiale ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica – S.A., respectiv Societatea Comerciala Electrocentrale Deva – S.A. si Societatea Comerciala Electrocentrale Bucuresti – S.A., a unor filiale ale Societatii Comerciale Hidroelectrica – S.A., respectiv Societatea Comerciala Hidroserv Bistrita – S.A., Societatea Comerciala Hidroserv Slatina – S.A., Societatea Comerciala Hidroserv Portile de Fier – S.A., Societatea Comerciala Hidroserv Curtea de Arges – S.A., Societatea Comerciala Hidroserv Sebes – S.A., Societatea Comerciala Hidroserv Hateg – S.A. si Societatea Comerciala Hidroserv Cluj – S.A., filiale care se dizolva, fara a intra in lichidare, precum si prin preluarea patrimoniului Societatii Comerciale Hidroelectrica – S.A., corespunzator sucursalelor S.H. Bistrita, S.H. Buzau, S.H. Cluj, S.H. Curtea de Arges, S.H. Hateg, S.H. Portile de Fier, S.H. Oradea, S.H. Sebes si S.H. Slatina, stabilit in cadrul procedurii de divizare a acesteia, a patrimoniului Societatii Comerciale Termoelectrica – S.A., corespunzator Sucursalei Electrocentrale Paroseni si Sucursalei Termoserv Paroseni – S.A., stabilit in cadrul procedurii de divizare a acesteia, precum si prin preluarea unei parti din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei – S.A. Petrosani, care se divizeaza.
 (2) Partile din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei – S.A. Petrosani care se preiau pentru infiintarea Companiei Nationale Hidroenergetica – S.A. potrivit alin. (1) se stabilesc printr-un program de restructurare, eficientizare si dezvoltare a minelor, care va fi intocmit de conducerea executiva si de administratorii societatii si va fi aprobat de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.
   (3) In urma proceselor de divizare si fuziune prevazute de prezenta hotarare, Societatea Comerciala Hidroelectrica – S.A. isi inceteaza existenta, in conditiile legii.
   Art. 4. -
(1) Proiectele actelor constitutive ale Companiei Nationale Electra S.A. si ale Companiei Nationale Hidroenergetica – S.A. se transmit Guvernului in vederea emiterii mandatului sau de reprezentare, dupa care se supun aprobarii adunarilor generale ale actionarilor companiilor respective, in conditiile legii.
   (2) Societatile nationale/companiile nationale/societatile comerciale care se reorganizeaza potrivit art. 2 si 3 au obligatia sa instiinteze institutiile financiare creditoare cu privire la modificarile survenite in structura organizatorica si statutul juridic.
   Art. 5. -
(1) Incepand cu data inmatricularii la oficiul registrului comertului, Compania Nationala Electra – S.A. si, respectiv, Compania Nationala Hidroenergetica – S.A. preiau toate drepturile si vor fi tinute de toate obligatiile fostelor societati comerciale supuse fuziunii si, respectiv, divizarii, in conditiile art. 2 si 3 din prezenta hotarare, si se substituie in drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale acestora cu tertii, inclusiv in litigiile in curs.
   (2) Compania Nationala Electra – S.A. si Compania Nationala Hidroenergetica – S.A. preiau pe baza de protocol obligatiile fiscale principale si accesorii datorate si neachitate, decurgand din credite interne si externe garantate de stat ori contractate direct de stat si subimprumutate societatilor care se reorganizeaza, respectiv filialelor si sucursalelor acestora.
   (3) Compania Nationala Electra – S.A. si Compania Nationala Hidroenergetica – S.A. au obligatia sa incheie cu Ministerul Finantelor Publice, in calitatea acestuia de garant/imprumutat, si/sau cu institutiile de credit finantatoare acte juridice prin care preiau drepturile si obligatiile rezultate din conventiile de garantare/acordurile de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si societatile comerciale care se reorganizeaza si filialele/sucursalele acestora, dupa caz.
Art. 6. – Compania Nationala Electra – S.A. si Compania Nationala Hidroenergetica – S.A. au obligatia instituirii, dupa caz, de garantii asupra oricaror bunuri mobile sau imobile ale acestora, pana la acoperirea sumelor datorate Ministerului Finantelor Publice, rezultate din credite interne sau externe garantate de stat sau contractate direct de stat si subimprumutate societatilor comerciale care se reorganizeaza, respectiv filialelor/sucursalelor acestora, dupa caz. Prevederea se aplica si pentru creditele cu garantia statului emisa de Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank – S.A., denumita in continuare Eximbank.
   Art. 7. – In termen de 60 de zile de la data inregistrarii celor doua societati se vor incheia protocoale de predare-preluare a activului si pasivului preluat de la societatile care au fuzionat, respectiv au fost suspuse divizarii.
   Art. 8. – Compania Nationala Electra – S.A. si Compania Nationala Hidroenergetica – S.A. au obligatia sa incheie cate un protocol cu Eximbank, dupa caz, pentru creditele cu garantia statului emisa de Eximbank, prin care preiau drepturile si obligatiile societatilor care se reorganizeaza rezultate din conventiile de garantare incheiate cu Eximbank.
   Art. 9. -
(1) Compania Nationala Electra – S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, exploatarea minelor si carierelor de lignit si producerea de combustibil nuclear.
   (2) Compania Nationala Hidroenergetica – S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice si exploatarea minelor de huila.
   (3) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) si (2) pot desfasura, complementar, si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
   Art. 10. – Bunurile proprietate publica a statului administrate ori utilizate cu orice alt titlu de societatile comerciale care se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari se preiau cu acelasi titlu, dupa caz, de catre societatile comerciale infiintate potrivit art. 1.
Art. 11. -
(1) Personalul angajat la societatile comerciale care se desfiinteaza, respectiv se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari, se preia la societatile comerciale infiintate potrivit art. 1, beneficiind de prevederile art. 169 si 170 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Contractele colective de munca incheiate anterior de societatile comerciale care se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari si de filialele lor, dupa caz, raman in vigoare pana la incheierea noilor contracte colective de munca, in conditiile legii, de catre societatile comerciale infiintate potrivit art. 1.
   Art. 12. – Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va coordona procesul de reorganizare a producatorilor de energie electrica si termica de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor prezentei hotarari, si va mandata reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor si membrii consiliilor de administratie ale societatilor comerciale care se reorganizeaza, respectiv se infiinteaza, cu ducerea la indeplinire a masurilor necesare in acest scop.
   Art. 13. – Compania Nationala Electra – S.A. si Compania Nationala Hidroenergetica – S.A. au obligatia sa asigure sursele de finantare pentru investitiile de mediu din fonduri europene, din surse proprii si din surse atrase, cu sprijinul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerului Finantelor Publice.
   Art. 14. – Inmatricularea celor doua societati comerciale la oficiul registrului comertului se va face dupa obtinerea deciziei de autorizare a concentrarii economice, in conditiile legii.

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Executivul a aprobat reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică din subordinea Ministerului Economiei, prin înfiinţarea a două companii energetice naţionale, ELECTRA şi HIDROENERGETICA, a anunţat premierul Emil Boc la finalul şedinţei de Guvern de astăzi.
Decizia înfiinţării celor două companii a fost luată în urma unor dezbateri publice consistente şi s-a bazat pe studii de fezabilitate şi servicii de consultanţă profesioniste, a precizat ministrul Economiei, Adriean Videanu.
Potrivit ministrului Economiei, „obiectivul principal pe care îl avem este acela de a valorifica in interes naţional resursele energetice de baza – şi ne referim aici la cărbune, uraniu, apă, gaze, ţiţei – astfel încât să asigurăm securitatea şi independenţa energetică a României. Avem nevoie de 2 companii mari, comparabile cu companiile energetice din zonă atât ca dimensiune cât şi ca structură”.
Totodată, prin înfiinţarea companiilor menţionate se mai urmăreşte asigurarea resurselor financiare necesare investiţiilor în sectorul energetic şi crearea condiţiilor pentru competiţie reală în tranzacţionarea energiei. „Odată cu finanţarea celor două companii, ceea ce se va comercializa pe piaţa liberă este energia, şi nu va mai fi energie hidro, energie termo şi energie nucleară, va fi un mix de energie /…/ Preţul energiei nu mai poate fi dictat de nimeni, decât de piaţă”, a precizat ministrul Videanu, care a dat asigurări că nu va creşte preţul la energie, ca urmare a înfiinţării celor două companii.

Compania energetică naţională ELECTRA SA va include: Complexul Energetic Turceni cu sucursalele sale, Complexul Energetic Rovinari cu sucursalele sale, Complexul Energetic Craiova cu sucursalele sale, Societatea Naţională Nuclearelectrica SA, Societatea Hidroelectrica Râmnicu Vâlcea, Societatea Hidroelectrica Sibiu, Societatea Hidroelectrica Târgu Jiu, filiala SC Hidroserv SA Râmnicu Vâlcea, Societatea Naţională a Lignitului Oltenia.

A doua companie, HIDROENERGETICA SA, va reuni: SC Elcen Deva, SC Elcen Bucureşti, cu sucursalele sale, Sucursala Electrocentrale Paroşeni, Sucursala Hidroelectrica Bistriţa, Sucursala Hidroelectrica Buzău, Sucursala Hidroelectrica Cluj, Sucursala Hidroelectrica Curtea de Argeş, Sucursala Hidroelectrica Haţeg, Sucursala Hidroelectrica Porţile de Fier, Sucursala Hidroelectrica Oradea, Sucursala Hidroelectrica Sebeş, Sucursala Hidroelectrica Slatina, SC Hidroserv Bistriţa, SC Hidroserv Slatina, SC Hidroserv Porţile de Fier, SC Hidroserv Curtea de Argeş, SC Hidroserv Sebeş, SC Hidroserv Haţeg, SC Hidroserv Cluj, părţi din Compania Naţională a Huilei SA
De coordonarea înfiinţării companiei ELECTRA S.A. se va ocupa Constantin Bălăşoiu, director general al Complexului Energetic Craiova, iar de cea a înfiinţării HIDROENERGETICA S.A. – Mihai David, director general al Hidroelectrica.
Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 29.01.2010